Old 2013 Battle Mày Chết Rồi mp3

[2013] Án Tử - Rick (Dizz B Ray)

Play | Download

(Old) [Dizz Việt Dragon] Chấm Hết - Nah [Video Lyric]

Play | Download

[Dizz VD Acy] Chiến Không Nổi - Torai9 [Video Lyric] (Old)

Play | Download

[2013] Lười Biếng - Nah x CAM

Play | Download

[2013] Im Hết Đi - Rick

Play | Download

[ Dizz Rick Skyer ] DA UA - B Ray

Play | Download

Im Hết Đi - Rick [Video Lyric]

Play | Download

[2011] Ignore The Haters - Nah

Play | Download

[Dizz VietDragon] Gọi Hồn - Torai9 ft Kiban [Video Lyric] (Old)

Play | Download

(Old) Gon Ngu Lắm Gon - Kiban

Play | Download

Tận Thời - Torai9 (Dizz Skyler) || Video Lyrics

Play | Download

[Dizz Karik Nah Wowy Acy] Tứ Phương Bất Bại - Việt Dragon [Video Lyric]

Play | Download

[2012] Bực - Đen (Diss MrT)

Play | Download

UnderGround Boyz - Endless [ Video Lyrics ]

Play | Download

[Dizz G5R] Khoảng Cách - Torai9 ft Pjpo [Video Lyric] (Old)

Play | Download

[Dizz SSR] Chiến Thư - Acy ft Viet Dragon [Video Lyric] (Old)

Play | Download

[LYRIC VIDEO] Tận Thời - Torai9 (Rep Tân Thời 3 Dizz Skyler)

Play | Download

[2012] Gọi Hồn - Torai9 ft Kiban (Dizz VD)

Play | Download

Trâu Đại Hiệp - Torai9 [Video Lyric]

Play | Download

ĐẠO ĐỨC [REP B - RAY 2] LÊ ĐỨC

Play | Download

[Old] Time - Beezy ft Torai9 [Video Lyric]

Play | Download

(Old) Duyệt Binh - Acy aka TT

Play | Download

[Ace Freestyle] Em Chết Mẹ Đi Em Ơi - VicKyBraak ft Twall and Roc T (Official Mp3)

Play | Download

[2016] Bố Mày Từ Thiện - Young H x B Ray (Dizz Rhymastic)

Play | Download

[2016] Còn Mà (4 Phút phần 2) - Torai9

Play | Download

(2017) Battle - Dizzneyland Suzie and Queen Of The South

Play | Download

SÔN LÀNG - HÍN (Diss)

Play | Download

[2016] Bản Kiểm Điểm - Rhymastic (Dizz Ếch và Báo)

Play | Download

[2011] Mày Thách Tao - Torai9 ft Subby and SO (Dizz VD)

Play | Download

[Dizz G5R] INAT - Khét [Video Lyric]

Play | Download

[2008] 1 Chọi 100 - Nah

Play | Download

[2012] Thức - Sol’Bass

Play | Download

[Lyric HD] Hậu duệ mặt dày - Pjpo [FSR]

Play | Download

(Old) Tụi Tao Không Phải Việt Rap - Charles LJ Torai9 ZinNine Pjpo DC Kady [Video Lyric]

Play | Download

[Dizz Torai9 Kiban B Ray] Tân Thời 2 - Skyler [Video Lyric]

Play | Download

ĐMRV 2 - Hades aka Thánh Dizz [Video Lyric]

Play | Download

[2014] Gái Cần Sa Và Tiền - Ricky Star

Play | Download

[Dizz Rhymastic] When I'm Coming - VicKyBraak [Video Lyric]

Play | Download

[Dizz VietDragon] Mày Thách Tao - Torai9 ft Subby SO

Play | Download

Thời Này - Magazine [Video Lyric]

Play | Download

[Dizz Skyler] Lai Lái Lại - Thái Bảo KB x Nghĩa LG

Play | Download

『2017 BATTLE』 CÁO CON - QUEEN B | BBITCH

Play | Download

Cho Tao Rap - Torai9

Play | Download

Rồng Lộn - BDT ft ItsLee DaVickie Tricky and Jr [GVR] [Audio Lyrics HQ Remake]

Play | Download

[2012] Dừng Lại - Linh Lam ft VD

Play | Download

DSK - 3 cái suy nghĩ và một chút Duyên @Kong

Play | Download